Leasing finansowy – warto go poznać

leasing finansowy2

Czym charakteryzuje się leasing finansowy

Z całą pewnością za cechę najbardziej charakterystyczną w leasingu finansowym można śmiało uznać amortyzację. Wszystko z tego względu, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje w tej formie leasingowej klient, ponieważ to w jego majątek wpisywany jest środek trwały na czas trwania leasingu. I tak też zostaje po jego zakończeniu, jeśli umowa zakończyła się bezproblemowo. Leasing finansowy, podobnie jak każdy inny leasing cechuje się również tym, że w przypadku niewypełniania warunków umowy i zalegania z opłatami leasingowany przez klienta przedmiot zostanie mu odebrany. Oczywiście, nie będzie to oznaczało tego, że umowa zostaje przedwcześnie zakończona i każda ze stron idzie w swoją stronę. Klient będzie dalej zobowiązany do dokonywania spłat. Dlatego każdy analityk i specjalista zawsze, gdy doradza osobom, które chcą wziąć leasing finansowy lub operacyjny zwraca szczególną uwagę na to, że będzie to zobowiązanie kilkuletnie związane z regularnymi , comiesięcznymi opłatami wynoszącymi od tysiąca do kilku tysięcy złotych.

Koszty uzyskania przychodu

Decydując się na leasing finansowy każdy leasingobiorca może do kosztów uzyskania przychodu wpisać odsetkową część raty leasingowej i odpisy amortyzacyjne. Jest to trochę mniej korzystne dla wielu przedsiębiorców, jeśli porównamy to z opłatami, które możemy w koszty wpisać decydując się na leasing operacyjny. W tym drugim przypadku będzie to cała rata leasingowa, a więc zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa. Pamiętać należy też leasing finansowyo tym, że część odsetkowa jest wielokrotnie mniejsza od kapitałowej. Leasing finansowy pozwala jednak na samodzielne amortyzowanie leasingowanego przedmiotu, co jest bardzo korzystne i pozwala na kontrolę prędkości amortyzowania środków trwałych. Oczywiście, firma leasingowa zwykle nakłada ograniczenia w tym ile procent środka trwałego można zamortyzować w jednym roku rozliczeniowym, jednak i tak jest to korzystne. Dzięki temu, że samodzielnie klient amortyzuje środek trwały to po zakończonej umowie staje się jedynym właścicielem dotychczas leasingowanego produktu. W operacyjnym, aby po upływie umowy pozostać właścicielem leasingowanego przedmiotu trzeba wpłacić kwotę wykupu, która może być niska lub wysoka, w zależności od tego, ile zamortyzowano w trakcie umowy.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.

eleven + twenty =