Czym jest OWUL

Uwaga na opłaty

Ogólne Warunki Umowy Leasingu trzeba koniecznie dokładnie przestudiować przed podpisaniem umowy leasingu. Może się bowiem okazać, że oprócz opłat, o których poinformowała nas firma leasingowa, będziemy zmuszeni opłacić także dodatkowe rzeczy, a mogą to być całkiem duże kwoty. Może nam przyjść zapłacić za każdy dzień zwłoki z odbiorem auta, za transport pojazdu do określonego miejsca, a także inne rzeczy. Dlatego też nie wystarczy jedynie przeanalizować umowy na leasing lecz trzeba także przestudiować Ogólne Warunku Umowy Leasingu.

Zmiany wysokości rat

Warto także zwrócić uwagę na zapis określający zmiany ratalne. Mówi on o tym, kiedy mogą być one podwyższane, a kiedy obniżane. Niektóre firmy leasingowe zobowiązują się jedynie do korygowania opłat w górę, czyli na ich korzyść. Warto wybrać takiego leasingodawcę, który będzie korygował także w dół (z tym może być akurat bardzo ciężko, gdyż firmy leasingowe, tak jak każde inne – chcą zarabiać a nie tracić). Umowa na leasing zwykle zawierana jest na złotówki, gdzie te różnice są niemal niewidoczne. Inaczej jest, gdy umowa podpisana jest na walutę obcą.

Całkowite uszkodzenie pojazdu

W OWUL-u zawarte są także informacje, które ściśle określają postępowanie w przypadku szkody całkowitej pojazdu. Powinny znaleźć się informacje o tym, co stanie się z wrakiem i jakie obowiązki i prawa nakładane są w takiej sytuacji zarówno na leasingodawcę, jak i leasingobiorcę. Dodatkowo powinno być także określone, co w takiej sytuacji musi zrobić ubezpieczyciel. To bardzo ważne zapisy, bo w przeciwnym razie nawet po utracie pojazdu możemy być zobowiązani do spłacania rat.

Wcześniejsze zakończenie umowy

Umowa na leasing może zostać wcześniej zakończona przez leasingodawcę. Zdecydowanie taka sytuacja nie jest korzystna dla leasingobiorcy. Jeśli ten nie przestrzega zasad ustalonych w umowie i np. leasing
nie użytkuje pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem to umowa może zostać zakończona. Oznacza to, że środek trwały zostaje nam odebrany, a mimo to nadal musimy opłacać raty leasingowe. Trzeba także uważać, aby nie wprowadzać trwałych zmian w środku trwałym, gdyż to także jest ściśle zabronione.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.

3 × five =