Czy warto wziąć leasing

Informacje o leasingu

Warto zacząć od tego, czym jest umowa leasingowa. Po pierwsze jest to umowa pisemna zawierana pomiędzy klientem, nazywanym także leasingobiorcą lub korzystającym, oraz firmą leasingową, która jest nazywana finansującym lub leasingodawcą. W ramach tej umowy leasingodawca decyduje się na przekazanie w użytkowanie zakupionego środka trwałego leasingobiorcy. Ten z kolei płaci za dany środek trwały raty leasingowe w ustalonych terminach (zwykle każdego miesiąca). Umowa jest zawierana na określony czas. Najpopularniejszą formą leasingowania jest leasing operacyjny. W tej formie występuje zjawisko wykupu. Oznacza to, że w trakcie umowy nie trzeba spłacić całej wartości środka trwałego. Co więcej, w leasingu operacyjnym jest wymóg spłaty minimum czterdziestu procent wartości w trakcie umowy. W praktyce jest to trochę więcej. Jednak zakładając scenariusz, że chcemy użytkować auto nowe i nie czujemy potrzeby jego wykupu to możemy np. przez trzy lata, w trakcie których opłacamy raty, korzystać z leasingowanego środka trwałego, a po zakończeniu umowy, zwrócić środek trwały i podpisać nową umowę na nowszy model.

Dodatkowe informacje

Oczywiście, jest to zobowiązanie dla firmy, gdyż podpisując umowę decydujemy się na spłacanie rat przez kilka lat i wyrażamy zgodę na wszelkie zakazy i obowiązki. W niektórych firmach np. leasingkorzystający ma obowiązek poinformować firmę leasingową w przypadku chęci wyjazdu poza granice kraju leasingowanym samochodem. Każdy leasingobiorca zobowiązany jest również do użytkowania środka trwałego zgodnie z jego przeznaczeniem i spłacania w terminach. Jeśli nie będzie tego robił, może zaistnieć sytuacja, w której leasingowany przedmiot zostanie mu odebrany, a i tak dalej będzie musiał opłacać raty. Przed podpisaniem umowy trzeba także dokładnie zapoznać się z OWUL-em, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, w której zawarte są wszelkie informacje związane z umową na leasing i środkiem trwałym. Nie można również zapominać o tym, że jest to świetny sposób na optymalizację podatkową. W niektórych przypadkach w koszty można wliczyć niemal sto procent rat leasingowych, co jest sporą kwotą pozwalającą na znaczne obniżenie podatku.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.

3 × five =