grudzień 2016

Informacje o leasingu Warto zacząć od tego, czym jest umowa leasingowa. Po pierwsze jest to umowa pisemna zawierana pomiędzy klientem, nazywanym także leasingobiorcą lub korzystającym, oraz firmą leasingową, która jest nazywana finansującym lub leasingodawcą. W ramach tej umowy leasingodawca decyduje się na przekazanie w użytkowanie zakupionego środka trwałego leasingobiorcy. Ten…

Read More